Sport

Thursday, November 14 – 3:45 PM

Ran 10.02 km

For 1 hour · 6.01 min/km

From Strava

168 max bpm