masonirl

Thursday, November 8 – 9:38 AM

Ran 7.52 km

For 38 min · 5.06 min/km

From Strava

156 max bpm