masonirl

Saturday, September 29 – 2:44 PM

Biked 6.67 km

For 22 min · 17.53 km/h

From Strava

121 max bpm