masonirl

Monday, September 3 – 8 PM

Ran 5.09 km

For 27 min · 5.34 min/km

From Strava

164 max bpm